Klallam-stammen

Klallam-stammen

”En dag samledes mange stammer på Elwha. De besluttede at konkurrere på styrke. Den stamme, der kunne løfte en træstamme op på taget af det nærliggende langhus, havde vundet. Hver stamme udvalgte deres stærkeste mænd. Alle de stammer, der var på besøg, prøvede at løfte træstammen, men ingen af dem var i stand til det. Nu skulle den mægtige lokale stamme forsøge. De rullede den kæmpemæssige træstamme ud i vandet. De stærkeste af de unge mænd gik ud, indtil vandet nåede dem til skulderen og de vendte tilbage igen med træstammen på deres skuldre. Mændene løftede træstammen op til toppen af langhuset. Alle de andre stammer mente, at den lokale stamme måtte være både meget stærk og meget klog og de råbte alle sammen ”Klallam, Klallam” hvilket betyder ”Stærkt folk”. På denne måde fik Klallam-stammen sit navn.”

Denne myte rummer en kerne af sandhed.

Da nybyggerne kom til Olympia-halvøen i det nordvestligste hjørne af USA i midten af 1800-tallet, indså Klallam-stammen, at de var nødt til at udvikle en livsanskuelse, der kunne rumme tanken om privat ejendomsret til jorden. De indså, at det var en betingelse for, at stammen kunne overleve.
I 1874 havde de samlet guldmønter nok til at kunne købe 105 hektar jord langs Juan de Luca-strædet. Dette blev begyndelsen til det selvstyre de i 1981 fik tilkendt af den amerikanske regering.

Klallam-stammen har bevidst satset på uddannelse for at kunne gøre sig gældende i det moderne amerikanske samfund. Samtidig har de formået at forny deres kulturelle identitet.

Takket være deres klogskab og styrke er de ikke henvist til at leve i et reservat, som mange andre indianske stammer gør i dagens USA. De har deres eget administrative center og det landområde, hvori de kan etablere virksomheder og levere tjenesteydelser er i dag mangedoblet.