Til dansk julegudstjeneste i Californien

Til dansk julegudstjeneste i Californien

Vi var til gudstjeneste juledag i den danske kirke i Yorba Linda ved Los Angeles. Vi sang - selvfølgelig – centrale danske julesalmer som Det kimer nu til julefest og Julen har bragt – men i engelsk oversættelse. Det er salmer, som jeg kan næsten udenad, og har kun brug for teksten som støtte for hukommelsen. Men her skulle hvert eneste ord læses. Ritualet var på engelsk, men det var det sædvanlige højmesseritual fra den danske folkekirke. Prædikenen var naturligvis også på engelsk.

Det gav en speciel kombination af noget velkendt og fortroligt, men samtidig fremmedartet. Brugen af det engelske sprog er nødvendig af hensyn til de mange, der ikke forstår dansk.

Der var tre detaljer, som vi ikke kender hjemmefra. Det første var offertoriet, altså indsamling af penge til kirken. To medlemmer af menigheden gik rundt med et fad og samlede ind. Ved hver plads på bænkene lå der foruden salmebøger små konvolutter, som man kan lægge sin donation i – diskret, så ingen kan se, om man giver meget eller lidt.

Efter offertoriet opfordrede præsten menigheden til at ønske hinanden glædelig jul. Alle gik så rundt i midtergangen og gav hånd – også til dem man ikke kendte.

En tredje og sidste detalje var, at præsten ved gudstjenestens slutning bekendtgjorde to dødsfald i menigheden, som var indtruffet indenfor de sidste to dage. Den enes enke var til stede, og alle blev opfordret til at gå hen og kondolere.

Alle tre ting virkede meget amerikansk. Sådan må det nødvendigvis være. Det, udvandrerne kommer med, må gå i dialog med værtslandets traditioner.

Kirkens hjemmeside The Danish Lutheran Church & Cultural Center er på engelsk, men alligevel meget dansk med Grundtvigs markante formulering anført lige under titellinjen: Human First, then Christian.

Efter gudstjenesten var der kirkekaffe, og det var en god anledning til at tale med nogle af menighedens medlemmer.

Alt i alt var det pæredansk, men i fremmed sprogdragt og fremmede omgivelser. En god oplevelse.