Totempæle

Totempæle

Når man rejser rundt i British Columbia, kan man ikke undgå at lægge mærke til de mange totempæle. De står rundt omkring med deres klare farver og fantasifulde figurer.

Totempæle - billedgalleri

Totempæle kan have forskellige betydninger. Der findes følgende kategorier:

  1. som en del af et hus (bærende del af husets konstruktion)
  2. gravminde over en fornem person (i så fald kan pælen indeholde den dødes ben eller aske)
  3. minde om en særlig begivenhed
  4. foran et hus (som mindesmærke eller figurer og tegn, der angiver slægtstilhørsforhold)
  5. velkomst
  6. skam

Pælene er ikke religiøse i den forstand, at de er genstand for tilbedelse. Men de kan have mytiske eller legendariske motiver med dyr som dræberhvalen og tordenfuglen. En anden motivkreds er familiehistorie eller klanhistorie.

Det er bemærkelsesværdigt, at dræberhvalen og tordenfuglen ikke har nogen fast betydning som i en vedtagen og fast etableret mytologi. Betydningen kan skifte alt efter konteksten. Således kan dræberhvalen repræsentere både det onde og det gode.

Det kan for eksempel sammenlignes med løvens betydning i romansk kunst i Danmark, hvor den både kan betyde en livsbærende styrke og en farlig kraft.

I en årrække var det forbudt at opstille totempæle. Da forbuddet blev ophævet i 1951, fik totempælene en stor opblomstring. I Duncan på Victoria Island har bystyret fået en lang række indianske kunstnere til at skære pæle, som er stillet op rundt om i byen med en tavle, der fortæller om historien bag.

I billedgalleriet er der en præsentation af 7 af disse totempæle med den tilhørende historie.

Totempæle - billedgalleri