San Xavier del Bac

San Xavier del Bac

Mission San Xavier del Bac ligger 15 kilometer syd for Tucson. Den stod færdig i 1797 og er den ældste europæiske bygning i Arizona. Kirken kaldes også for Ørkenens hvide due synlig, som den er, over lange afstande i det træløse ørkenlandskab. I dag fungerer den som sognekirke for den o’odham indianske menighed.

Se billedserien San Xavier del Bac