Elk Horn

Elk Horn

I Elk Horn, Iowa, er der en koncentration af efterkommere af danske udvandrere. Vi var heldige at ankomme til den årlige Tivoli Fest, hvor de danske rødder stod i centrum. Selvom det danske sprog for længst er gået i glemmebogen, er bevidstheden om den danske afstamning stadig levende, som det fremgår af billedserien:

Elk Horn. Hos efterkommere af de danske udvandrere