Mount Rushmore

Mount Rushmore

De fire præsidentportrætter på Mount Rushmore, South Dakota, er et nationalt monument i USA og er kendt langt ud over landets grænser. De er udført i årene 1927-41 af kunstneren Gutzon Borglum, der som navnet antyder, har danske rødder.

Præsidenterne er fra venstre George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt og Abraham Lincoln. Den første og den sidste præsident førte landet gennem farlige og skæbnesvangre perioder, mens de to midterste var præsidenter i perioder, hvor landet blev konsolideret og videreudbygget.

  • George Washington, præsident 1789-97, var den centrale skikkelse i den amerikanske uafhængighedskrig. Hans indsats førte til USA’s uafhængighed af England, og han var det oplagte valg som USA’s første præsident. Gennem sine to perioder lagde han den politiske grundvold for det USA, der findes i dag.
  • Thomas Jefferson, præsident 1801-09, var hovedforfatter til uafhængighedserklæringen af 1776. Under præsident George Washington var han udenrigsminister. Som præsident var han frontfigur for Louisianekøbet 1803, der fordoblede USA’s areal. Købet omfattede det eller dele af 15 nuværende stater.
  • Theodore Roosevelt, præsident 1901-09, spillede en afgørende rolle i forhandlingerne om bygning af Panamakanalen. Han arbejdede for at sikre almindelige borgeres rettigheder og opløste de store selskabers monopoler. Naturbevarelse var et andet punkt, der stod højt på hans dagsorden.
  • Abraham Lincoln, præsident 1861-65, var den præsident, der førte USA gennem borgerkrigen, sikrede unionens fortsatte beståen og slaveriets ophævelse. Han blev dræbt ved et attentat den 15. april 1865.

Gutzon Borglum

Gutzon Borglum
Gutzon Borglum

John Gutzon de la Mothe Borglum, 1867-1941, er manden bag Mount Rushmores præsidentportrætter. Forældrene, der var udvandret fra Danmark, var mormorner. Faderen havde to koner, som var søstre. Gutzons biologiske mor forlod hjemmet, da han var fem. Selv rejste han meget tidligt hjemmefra, forlod mormornismen og gik i gang med en uddannelse som skulptør.

Gutzon Borglum var også politisk aktivist og en meget brugt taler, en farverig person, der altid havde en mening, som pressen med glæde videregav. Da han i 1923 blev kontaktet af historikeren Doane Robinson, South Dakota, var han en veletableret kunstner. Robinson havde fået den idé at få Gutzon Borglum til at afbilde nogle af Vestens helte i klipperne i området.

Hermed var Gutzon Borglum sat i gang. Han rejste ud og undersøgte området. Det sted, Robinson havde tænkt sig, kasserede han og valgte i stedet Mount Rushmore dels på grund af granittens kvalitet og dels på grund af orienteringen i forhold til dagslysets bevægelse i dagens løb. Han droppede også Robinsons idé om Vestens helte og valgte i stedet præsidentportrætterne – også med den bagtanke, at det ville være nemmere at indsamle penge over hele landet til det formål.

Arbejdet blev påbegyndt i 1927. Gutzon Borglum ledte det med fast og sikker hånd. I perioder var der 400 personer ansat, hvoraf de fleste var tidligere minearbejdere. I 1933 begyndte sønnen Lincoln at arbejde fuldtids på opgaven. Tempoet i arbejdet skiftede undervjes, idet det var afhængigt dels af årstiderne og dels af finansieringen.

Den 6. marts 1941 døde Gutzon Borglum, inden arbejdet var færdigt. Lincoln Borglum overtog ansvaret for opgaven, indtil den var fuldført den 31. oktober samme år.

0116mount-rushmore
Lincoln Borglums buste af sin far


Borglum og Børglum

Navnet Borglum antyder, at der er en forbindelse til Børglum. Det har historikeren Gert Jensen, tidligere Børglum, dokumenteret.

Det viser sig nemlig, at Borglum-navnet går tilbage til Niels Sørensen Moth, der var munk på Børglum Kloster. Efter reformationen 1536 blev han den første lutherske sognepræst i Børglum, et embede, han varetog gennem 40 år. Han giftede sig, og parret fik to sønner. Begge blev præster andre steder i Vendsyssel, og begge antog efternavnet Børglum, der har levet videre i slægten lige siden.

At der er kommet et de la ind foran navnet Moth, er Gutzon Borglums eget påhit.

Gutzon Borglums værk har lige siden dets færdiggørelse været et nationalt monument i USA.

0115mount-rushmore
Monumentet med flagallé bestående af alle delstaternes flag