Guanaco

Guanaco
Talampaya Nationalpark, Argentina

Guanacoen er i slægt med lama, alpaca og vicuña, som alle er en gren af kamelfamilien. Guanacoen kan træffes overalt i Andesbjergene fra Peru, Bolivia og Paraguay i nord til Ildlandet i syd. Den lever i alle højder fra havniveau til 4.500 m o h. Den er lamaens vilde forfader.

Dyrene lever i små grupper af hunner anført af en han. De voksne dyr bliver 110 cm høje målt ved skulderen og vejer 90 kg. I pelsen er der nogle dunagtige fibre, som er stærkt eftertragtet af tekstilindustrien.

Bestanden udgøres af mere end en million voksne dyr, hvoraf de fleste findes i Argentina og Chile. Arten som sådan er ikke truet, men er i tilbagegang i de nordligste dele af dens udbredelsesområde på grund af tab af habitater. I Peru, Boliva og Paraguay betragtes den derfor som en truet art.

Der finder voldsomme kampe sted mellem hannerne om at lede en gruppe unge og voksne hunner. Disse hanner er territoriehævdende. De resterende hanner finder sammen i grupper, der består af 3-60 dyr, som ikke er territoriehævdende. Nogle hanner har dog territorie uden hunner. De kaldes solitære hanner og kan udgøre forbund med op til tre hanner.

Guanacoer advarer hinanden i tilfælde af fare som for eksmpel rovdyr, der nærmer sig.

Den er planteædende, og dens føde består af græs og buske. Men også andre planter, selv kaktus, kan indgå i dens kostplan, hvis der er mangel på føde.

Kun den han, der leder en gruppe, kan parre sig med hunnerne. Derfor finder der hårde kampe sted mellem hannerne. En hun føder en enkelt unge en gang om året. En nyfødt unge kan stå på sine ben lige efter fødslen – nogle gange allerede fem minutter efter. Når ungerne er 11-15 måneder gamle, tvinger lederhannen dem ud af gruppen. De er kønsmodne fra 2 års alderen.

Oplysningerne er hentet fra